Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

År  2019

Övning på grafiska;

måndag 29 april kl.18.45

 
Terrass-trapporna vid Kärnan
30 april kl. 18.00 

Sångarmössa samt vanlig klädsel


Program

Vintern rasat

Vårsång ( vårliga vindar)

Till skogs en liten fågel flög

Uti vår hage

Muntra musikanter

Välkommen till våren  (Hulda vår)

Majsång  ( o hur härligt majsol ler )

Under rönn och syrèn  (Blommande sköna dalar )

Vårsång  ( Glad såsom fågeln )

Majsång  ( Sköna maj)
Site Builder drivs av  Vistaprint