Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Romares stiftelse kl. 14.00
samling kl.13.30 

Program som Åsbytorp i Strövelstorp

programmet bibehålles fram till och med 26 april hos Fullriggaren.
Site Builder drivs av  Vistaprint