Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
Körstart ändras till
Onsdagen 23 januari kl.15.00 på grund utav kraftig förkylning, är hos öron, näs och hals doktor under tisdagen.


BO STENDAHL
  DIRIGENT.

Site Builder drivs av  Vistaprint