Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
Här har vi varit år 2012;
 
13 maj  Vårkonsert i Kropps kyrka med Barnkören Sångfåglarna
 
Fredriksdalshemmet och Romares stiftelse
 
6 dec. Kvistofta församlingshem

Här har vi varit år 2013;

2013 Höst/Jul
 
11  november  Norra Vrams vårdhem kl 12.30
 
Söndagen 1 dec. kl. 12.00 Advents-Gudstjänst i Trollenäs kyrka
 
 
Grötfest med julsång av Lyran i Kvistofta församlingsgård
Torsdag 5 dec. kl. 18.30  (inställt p.gr. av orkan) 
 
Julkonsert i Kropps kyrka Kl. 17.00
Söndagen den 8 december
 
 
PRO Landskrona Torsdagen 12 december
kl.18.00 Julprogram
 
 
Sång på Romares stiftelse
Söndagen 15 dec. kl. 14.30
OBS; Tisdagen 6 maj kl. 14.30
 
 
Sång på Fredriksdalshemmet
tisdagen 17 dec. kl. 14.30

 2013 Våren
30 april    Fredriksdalshemmet i Helsingborg
30 april    Terrasstrapporna i Helsingborg och Kvarttettarna och Dunkers Drängar
2 maj       Romares stiftelse
8 maj       Mat och sång på Parapetens restaurang
16 maj      Avslutningsdag på Fredriksdal och Aurora
23 maj      Sång i Kattarp på Lundhagen
 
 
 
 Ett stort TACK till alla de som har givit oss förtroende att uppträda med vår sång. 
 

 
 
 
 

 
PS ; Vårprogrammet har varit under 2013 enligt följande;
 
Vintern rasat                     Nr 1
Glad såsom fågeln            Nr 7
Liten fågel                         Nr 10
Blommande sköna dalar   Nr 11
Hulda vår                           Nr 6
My Lord                              Nr 13  
Swing low                          Nr 14
Uti vår hage                       Nr 33
Frykdasldans                      Nr 28
Sommarpsalm                    Nr 12
O hur härligt majsol ler     Nr  3
Sköna Maj                           Nr 2
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint