Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Vår käre sångarbroder Sven Engström har lämnat oss i sorg och saknad.

Vi tackar Sven för sin strålande sångargärning och fina kamratskap hos.

Begravningen sker fredagen 2 mars kl. 13.00 
i Pålsjö kapell.

Sånger vid begravningen; Till skogs, Sanctus
Vid eftersittningen Swing low, Morgensang, Nocturne

Manskören sjunger för Sven en sista gång.
men kommer alltid att minnas honom,
varmt om hjärtat.


Site Builder drivs av  Vistaprint