Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
Mellbystrands Församlingsgård kl. 14.00
Samling senast 13.00

Gudstjänst 14.00   4 sånger i mässan.
Kaffe o fika cirka 15.00 därefter sång av Manskören Lyran


Preliminärt program.
I mässan;
Sanctus, My Lord, Swing low, Guds lov i naturen  samt under nattvard Dona nobis pacem.

Vid fikat;
Morgensang, Den första lärkan, Kärlekens tid, Älskvärda flicka, Whispering,  Plasir dàmour, Madrigal, Side by side, Hälsinge gånglåt, Muntra musikanter, Under rönn och syren, Vintern rasat ut, Timmarna går så fort när man har roligt, Klingen Bröder.
 Site Builder drivs av  Vistaprint