Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
1919 bildades Manskören Lyran av en grupp
bagare som ville sjunga i en organiserad form.
Info från 50-års jubileèt finns nedan. Var goda och tag en titt i den mycket spännande historien och klicka här under.
Manskören Lyran (DOCX — 196 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmar under åren har pendlat mellan 25-40 personer
 
Dirigenter har varit John Fernström(tonsättare), Hans Jönsson, Sven Ohlsson, Lars Ahlinder, Stig Paulsson med fl.andra.
 
Notarkivet är stort med mångskiftande karaktär av olika Visor/Valser/Taube/Ramel/Bellman/Spirituells.
 
Kören sjunger i alla slags olika lokaler och även i Guds natur.
 
Körens mål är att förgylla tillvaron för lyssnaren samt att vara en glädjespridare.
 
I kören finns en stor sammanhållning och ett mycket gott kamratskap.
 
Kören samarbetar gärna med andra körer och solister.
 
Nyrekrytering är alltid önskvärt och sker kontinuerligt. Ring eller kontakta oss.
 
Körens arvode är flexibelt och efter överenskommelse.
 
 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint