Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

 
 
 

 
 

 HosiannaHosianna i höjdenDotter Sion  

Julstök, Julpolska………………………………..Allsång    

Nu tändas tusen juleljusJulen är här    

Mit hjerte altid vanker           SOLO              

Jul, jul
När juldagsmorgon glimmar
  


Julen den glada, Jag sågmamma……..Allsång                         
Låt mig få tända ett ljusWhite christmas  

O, helga natt                            SOLO  

Decembernatt Stilla natt   

EXTRA; KLINGEN BRÖDER

 
 
 
 
Klockringning
 
Psalm 201:1-3
1. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar,
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
 
2. Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden,
från blommorna och träden.
 
3. Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder.
Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver.
 
Text: C.D. af Wirsén 1889
Musik: W. Åhlén 1933
 
Inledningsord
P/L:      I Guds, den treeniges namn.
 
F:         Nu är vi tillsammans och du, Gud, är här.
Du är nära som luften vi andas.
Du ser och hjälper, du tröstar och förstår.
 
Dagens bön
 
 
 
Musikprogram, del 1
Morgensang
Den första lärkan
Till skogs en liten fågel flög
 
Amelia;  Här är våren, Önskevisa 3 delar
 
My Lord
Swing low
 
ORDET
 
Psalm 752
1. Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
 
2. Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
och när dagen lång du hör fåglars sång
hör du himmelens egna ljud.
 
 
 
 
3. Och när dagens ljus från Guds eget hus
nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
 
Text och musik: T. Littmarck 1988
*Evangelium
P:         Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet i…
 
P:         Så lyder det heliga evangeliet.
F:         Lovad vare du, Kristus.
 
Predikan
 
*Trosbekännelsen
P/L:      Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse:
 
F:         Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 
Kyrkans förbön
 
Herrens bön
P/L:      Gud, hör oss när vi tillsammans ber den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss:
 
F:         Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÄNDNING
 
*Välsignelsen
P:         Ta emot Guds välsignelse:
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er
och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F:         Amen.
 
Psalm 510
1. Innan natten kommer vill jag tacka
för den dag du gav, dem som jag mötte.
För ett liv som mognat något,
Herre, vill jag tacka.
 
2. Innan natten kommer vill jag tänka
på dem som nu ler i kärleksglädje,
och på dem i ensamheten,
Herre, vill jag tänka.
 
3. Innan natten kommer vill jag bedja
för den jord vi fått men smutsat, skövlat.
För vår värld som väts av tårar,
Herre, vill jag bedja.
 
4. Innan natten kommer vill jag lämna
allt tillbaks åt dig att älska, värna.
Allt åt dig, vår tro, vårt tvivel,
Herre, tag emot det.
 
Text: J Jonson 1978, 1982
Musik: P Harling 1981
 
 
Musikprogram, del 2
 
 
Sköna maj
Whispering
Älskvärda flicka
 
Amelia ;  
Hönsafötter,  Oh, Susanna, Alla fåglar kommit ren
 
Sanctus
Under rönn och syrèn
Glad såsom fågeln
De muntra musikanter
 
 Site Builder drivs av  Vistaprint