Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

OBS;    Förlängd övning 2 och 9 sept. 2015   

   

Koristpraxis  !

1) Lär dig starten på visan utantill så du kan alltid är redo att se upp och få en bra start.
2) Stå med breda ben och stadigt, samt räta upp struphuvudet.
3) Lär dig slutet på visan så att du kan se på dirigenten och sluta så bra som möjligt.
4) Även inne i visorna är det bra att kunna det så mycket som möjligt utantill, så man får bättre koll, på dirigenten.
5) Tänk på tystnaden i sångerna, små fina nästan ljudlösa bladvändningar.
6) Se till att ha fullständig ordning på noterna och att inget fattas.

Under övningarna !

1) Glöm ej att notera vad körledaren säger och skriva in vad som behövs i noterna.
2) Sitt rätt på stolen. Inga korslagda ben/knän, sitt på 1/3 del av stolen.
3) När stämövning genomförs, iaktta största möjliga tystnad så att dirigenten kan höra vad som behövs åtgärdas.
4) Ta alla nya noter och meddelande vid ingången innan repetition börjar.
5) Även här underlättar det om du kan vara beredd på att ha rätt noter med.

 Låt sången vara glädjen i vårt arbete tillsammans.

Bosse

 Kören övar onsdagar  kl. 18.00
 
Som vanligt samling 5 min. innan i grafiska museèts lokaler.
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint