Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
Hjärnarps församlingshem
 29 mars, Kl. 12.00  samlas 11.30


( Vintern rasat och / eller Glad såsom fågeln )

1) Morgensang

2) Den första lärkan

3) Till skogs en liten fågel flög
 
4) Vila vid denna källa

5) Bort allt vad oro

6) My Lord

7) Swing low 

8) Kärlekens tid

9) Löjtnantshjärta

10) Frykdalsdans

11) Whispering

12) Älskvärda flicka

(Hjärtats saga ) Om tenorer finns

13) Madrigal  Extra sånger i era pärmar ;   (Vintern rasat och/eller Glad såsom fågeln ) , 

 Klingen bröder,  om  ljusa tenorer finns med, även  Hjärtats saga


Site Builder drivs av  Vistaprint