Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Sångare från Höganäs Manskör och Manskören Lyran sjunger tillsammans vid Hifs jubileum.
Det har önskats mer samarbete med Höganäs Manskör och detta är kanske en bra början.
Ni sångarkollegor ska känna er mycket varmt välkomna.

Se även fliken ovan om HIF.
Site Builder drivs av  Vistaprint