Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Preliminärt förslag för
Fotografering med mössa


Onsdagen 6 Feb. kl. 14.00
Samling på övningslokalen 

Site Builder drivs av  Vistaprint