Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Bokliden Mörarp 8 Oktober kl.15.00  
Samling 45 minuter innan
 

PS;
 "Nytt aktuellt program #


Morgensang
Vila vid denna källa
 

Vänskap                                   allsång
I natt jag drömde                     allsång                      

My lord
Swing low, sweet chariot

 

Älskvärda flicka
Whispering
 
Höstvisa                                   Lyran  allsång
Kärleken kommer                      Lyran allsång            
Ljuvliga ungdom                       Lyran allsång


Hälsinge gånglåt
Smedsvisa
Skomagare Anton                     Lyran


Vaggvisa från Kentucky,   
Klingen bröder


Till skog en liten fågel flög           Extra
Sanctus                                         Extra     
Plasir dàmour                                Extra
Sov på min arm                             Extra


Site Builder drivs av  Vistaprint