Manskören Lyran i Helsingborg - Bokliden Mörarp 7 Nov. 15.00
Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Bokliden Mörarp 7 November kl.15.00  
Samling 45 minuter innan
 
Morgensang
Till skogs en liten fågel flög
 
Vila vid denna källa
Bort allt vad oro
Timmarna går så fort när man har roligt
Stetsonhatt
 
My Lord
Swing low
 
Whispering
Älskvärda flicka
Madrigal
 
Extra sånger i era pärmar ;
 Klingen bröder,  Frykdalsdans, Vaggvisa från Kentucky
 


Site Builder drivs av  Vistaprint