Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Bokliden Mörarp 3 dec.   15.00 samling 14.40

Site Builder drivs av  Vistaprint