Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
Samma program som 1 april
Site Builder drivs av  Vistaprint