Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Kontakta gärna oss;  
Kördirigent Bo  Stendahl 
OBS NY mailadress;
bo.stendahl@outlook.com

sekundär adress;
haje4648tottis@outlook.com 
042-75050    mob. 07619-75050 

STYRELSEN; 
Ordförande Bo Lassen  042-14 51 05
el. 0708-28 56 84 

Sekreterare Eiron Lindersson 
042 2214 50  eller 0707-20 14 50

 
Kassör Anders Lundquist 
el. 0706-539908


Hans Persson 042-223220   eller 0760-373220




Ronny Lagrelius  Styrelsemedlem tel. se nedan




 
Andra kontakter;
 
Ronny Lagrelius  Kontaktman med Grafiska Museèt 0730-763185
 
Sven Nilsson Kontaktman för ABF  042-137031
 
 LYRANS PLUSGIRO-K0NTO 85 52 13 - 5
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint