Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Välkommen till körsång och musikupplevelse med
        
Manskören Lyran i Helsingborg
                 
Bo Stendahl Körledare

Bosse visar sig

gärna in på hemsidan som står till höger

eller se på Fliken Bosse fotogalleri till vänster

Välkomna in på fotobesöken !

Site Builder drivs av  Vistaprint