Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00
4 juni
Mariagården Mäster Ernst Gata 2 - 4
Framträdande kl.14.00
Samling 13.00

 Program
Morgensang
Liten fågel
Vila vid denna källa
Bort allt vad oro
Käraste bröder
Swing low
My lord
Älskvärda flicka
Whispering
Vaggvisa från Kentucky
Madrigal
Klingen bröder


Site Builder drivs av  Vistaprint