Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

Kungshult  Måndagen 13 November kl 14.30
                  samling 45 minuter innanMorgensang
Till skogs en liten fågel flög
 
Vila vid denna källa
Bort allt vad oro
Timmarna går så fort när man har roligt
Stetsonhatt
 
My Lord
Swing low
 
Whispering
Älskvärda flicka
Madrigal
 
Extra sånger i era pärmar ;
 Klingen bröder,  Frykdalsdans, Vaggvisa från Kentucky

Site Builder drivs av  Vistaprint