Solister Bertil Larsson, Sven Nilsson  - Kören övar onsdagar kl. 18-20.00

OBS, Ny starttid kl.17.00

Site Builder drivs av  Vistaprint